Fri frakt till butikHemleverans 495:-Kundservice
 • Hem
 • Köpvillkor
 • Köpvillkor

  KÖPVILLKOR
  ALLMÄNNA VILLKOR FÖR E-HANDEL
  Här nedan får du information om våra köpvillkor när du som konsument handlar i vår E-handelsbutik på,www.svenskahemskelleftea.se.
  1. ALLMÄNT
  Dessa köpvillkor (”Villkoren”) gäller endast när du som konsument (”Kunden”) gör en beställning i vår E-handelsbutik påwww.svenskahemskelleftea.se (”E-handelsbutiken”). Villkoren är inte tillämpliga på näringsidkares köp. Näringsidkare kan därför inte till någon del åberopa dessa villkor. Med näringsidkare avses en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten. Avtal om köp (”Avtalet”) ingås mellan Kunden och Åsells Möbelhus Eftr AB, org.nr 556528-5755. 
  Bolagsinformation:
  Åsells Möbelhus Eftr AB
  Gymnasievägen 4
  931 57 Skellefteå
  Tfn: 0910-17050
  E-post: asells@svenskahem.se
  För att kunna beställa en produkt i vår E-handelsbutik måste du ha fyllt 18 år.
  Åsells Möbler Eftr AB förbehåller sig rätten att neka dig beställning om personuppgifterna som du har lämnat är felaktiga. Vi förbehåller oss rätten att kontrollera att uppgifterna stämmer.
  Åsells Möbler Eftr AB strävar efter att all information och uppgifter som visas på vår hemsida, www.svenskahemskelleftea.se och i vår E-handelsbutik ska vara korrekta. Det kan dock i vissa undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter. Åsells Möbler Eftr AB reserverar sig för felaktigt angivna prisuppgifter, felaktiga uppgifter om lagersaldo eller att varan är slutsåld, felskrivningar och feltryck i produktbeskrivningar eller annan felaktig information om varan på vår webbplats eller prisjusteringar till följd av att leverantören ändrat priset.
  Åsells Möbler Eftr AB förbehåller sig rätten att korrigera felaktiga uppgifter och prisjusteringar. Åsells Möbler Eftr AB kontaktar dig om korrigeringen innan din beställning fullföljs. Om du då inte godkänner korrigeringen, exempelvis ett nytt pris för varan, har du rätt att återkalla din beställning. Om du återkallar beställningen betalar vi omgående tillbaka vad du eventuellt redan har betalat för varan. Återbetalning sker på samma sätt som du betalade och till samma konto som betalningen kom från, om du inte skriftligen har meddelat oss annat konto eller annat sätt för återbetalning. Om du meddelar oss att du godkänner korrigeringen, exempelvis det nya priset för varan, bearbetar vi din beställning och bekräftar beställningen i en orderbekräftelse som skickas till din e-postadress, förutsatt att du har lämnat e-postadressen till oss. Om varan är slutsåld kommer vi att meddela dig att vi inte kan bekräfta beställningen och att beställningen inte kommer att fullföljas. Eventuell betalning som erlagts för varan kommer då att återbetalas omgående på det sätt som angivits ovan.
  Åsells Möbler Eftr AB reserverar sig för att färgåtergivningen i de bilder som visas på vår E-handelsbutik kan skilja sig från verkligheten. Hur färgen återges beror på din typ av bildskärm och bildskärmsinställningar. Även foto- och trycktekniska faktorer kan inverka på hur bilder upplevs.
  Åsells Möbler Eftr AB äger E-handelsbutiken. Alla immateriella rättigheter på www.svenskahemskelleftea.se tillhör Åsells Möbler Eftr AB eller dess licensgivare. Innehållet är skyddat genom upphovsrättslig lagstiftning. Detta innebär att varumärken, produktnamn, bilder, grafik, design, layout, produktbeskrivningar är skyddade och får inte kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Åsells Möbler Eftr AB.
  2. BESTÄLLNING OCH BINDANDE AVTAL OM KÖP
  För att kunna handla i vår E-handelsbutik måste du acceptera våra Villkor för köpet. Genom att beställa en vara på www.svenskahemskelleftea.se accepterar du dessa Villkor och samtycker till att Åsells Möbler Eftr AB behandlar dina personuppgifter och användningen av cookies.
  Under punkten 13 nedan kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och cookies. När du har skickat din beställning får du en orderbekräftelse från Åsells Möbler Eftr AB, till din e-postadress. Orderbekräftelsen innebär att vi har accepterat din beställning och att ett bindande Avtal om köp har uppkommit mellan dig och Åsells Möbler Eftr AB. Du bör noga läsa igenom orderbekräftelsen eftersom den innehåller viktig information om din beställning och leveransdatum. Om den innehåller felaktiga uppgifter ska du genast ta kontakt med Åsells Möbler Eftr AB.
  Du kan återkalla din beställning fram till dess att Åsells Möbler Eftr AB har accepterat din beställning i en orderbekräftelse.
  2.1 BESTÄLLNINGEN ÄR FÖRENAD MED BETALNINGSSKYLDIGHET
  Enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler är alla näringsidkare skyldiga att informera konsumenter som handlar på en webbplats om att beställningen medför betalningsskyldighet. När du handlar en vara i vår E-handelsbutik medför detta att du förbinder dig att betala för varan.
  3. BETALNING
  Åsells Möbler Eftr AB använder KLARNA som betalningslösning.
  Här kan du läsa om deras villkor: https://www.klarna.com/se/villkor
  Samtliga priser anges i svenska kronor (SEK) inklusive lagstadgad mervärdeskatt. Fraktkostnaderna är inte inkluderade i priset utan tillkommer separat, se nedan. När du gör din beställning kommer fraktkostnaden att visas i varukorgen.
  Åsells Möbler Eftr AB förbehåller sig rätten att begära kreditupplysning för det fall att du väljer att betala via faktura, betal- eller kreditkort eller vid avbetalning. Vi förbehåller oss rätten att neka köp för det fall att det finns registrerade betalningsanmärkningar.
  Vi behåller äganderätten till varorna till dess att de är fullt betalda. Om betalning uteblir förbehåller vi oss rätten att återta varorna.
  4. LEVERANSER
  4.1 LEVERANSBEGRÄNSNINGAR
  Vi levererar endast till adresser inom Sverige. Vid leveranser till mindre öar utan fasta broförbindelser levererar vi till den kajplats på fastlandet så nära ön som möjligt. Kontakta oss om du har frågor om sådan leverans. Gotland och Öland omfattas inte av detta undantag.
  4.2 LEVERANSSÄTT
  4.2.1 HEMLEVERANS
  Hemleverans sker till tomtgräns om vi inte kommit överens med dig om något annat. Detta gäller så nära port eller tomtgräns dit en lastbil kan köra. Du blir kontaktad så fort dina varor finns klara för leverans och bokar en dag som passar dig. Avisering sker via telefon eller sms eller e-post. Notera att inbärning och montering inte ingår i köpet. Läs mer under punkten 4.3 nedan.
  4.2.2 HÄMTA VARORNA SJÄLV
  Om du har valt att hämta din vara i butik kommer du att få en avisering som visar var och när du ska hämta varorna. Avisering sker via telefon, sms eller e-post. När du hämtar ut varorna måste du uppvisa giltig legitimation och orderbekräftelse.
  Om en annan person (ombud) ska hämta ut varorna för din räkning måste ombudet visa giltiga legitimationer både för dig som köpare och för ombudet själv samt orderbekräftelsen.
  4.2.3 PAKET
  Mindre försändelser skickas som paket med DHL Privpak och kan hämtas på närmaste utlämningsställe enligt avisering. Du får en avisering via SMS eller som postavi när paketet finns klart för avhämtning.
  4.3 INBÄRNING, MONTERING OCH AVEMBALLERING
  Alla varor levereras omonterade om inte annat anges.
  Inbärning, avemballering eller bortforsling av emballage och förpackningsmaterial ingår inte i köpet. Du ansvarar själv för bortforsling av emballage och annat förpackningsmaterial.
  Om du vill få hjälp med inbärning och montering kan vi i vissa fall hjälpa dig med detta. En kostnad tillkommer då utöver varans pris. För mer information vänligen kontakta oss om prisuppgift då den kan variera beroende på vilken produkt du köper.
  4.4 FRAKTKOSTNADER
  Det är kostnadsfritt att hämta i vår butik.
  Hemleverans till tomtgräns inom Sverige: 495 kronor inklusive moms.
  Mindre försändelser som vanligtvis skickas till närmaste utlämningsställe: 99 kronor inkl moms.
  5. LEVERANSTID
  5.1 Leveranstid
  Leveranstiden anges på din orderbekräftelse. Lagervaror levereras normalt inom 1-3 veckor från det att vi bekräftade din beställning i orderbekräftelsen, med reservation för slutförsäljning.
  För varor som vi måste beställa då de inte ingår i vårt sortiment och som har tillverkats enligt dina anvisningar eller särskilda önskemål är leveranstiden normalt 6-8 veckor från det att vi bekräftade beställningen i orderbekräftelsen, om inte annat leveransdatum har avtalats. Observera att i samband med helgdagar eller semestertider kan leveranstiden bli något längre än utlovat.
  5.1.2 VAROR MED OLIKA LÅNG LEVERANSTID
  Om du i samma beställning har beställt varor med olika lång leveranstid kommer leverans att ske då samtliga varor har ankommit till butikens lager. Dessa varor levereras samtidigt i en och samma sändning till dig. 5.2 Leveransförsening Om varan inte kan levereras i tid och detta inte beror på köparen har du rätt att häva köpet enligt reglerna i konsumentköplagen. Åsells Möbler Eftr AB strävar alltid efter att leverera varan i tid. Det kan dock inträffa omständigheter som vi inte själva råder över, exempelvis förseningar hos våra underleverantörer. Om leveransen av din vara blir försenad kommer Åsells Möbler Eftr AB att meddela dig detta. Du har rätt att häva köpet vid leveransförsening i enlighet med konsumentköplagens regler enligt nedan.
  Om vi inte har avtalat med dig om när varorna ska levereras så är vi skyldiga att leverera varorna utan onödigt dröjsmål och senast 30 dagar efter det att du beställde varorna.
  Du har rätt att omedelbart häva köpet om:
  1) Förseningen är av väsentlig betydelse för dig, eller
  2) om du före avtalets ingående meddelade Åsells Möbler Eftr AB att avlämnande av varan senast en viss dag är avgörande för att du skulle ingå avtalet med Åsells Möbler Eftr AB
  3) om Åsells Möbler Eftr AB meddelar dig att varan inte kommer att avlämnas.
  Om du har krävt att Åsells Möbler Eftr AB ska fullgöra köpet utan att du har angett någon tilläggstid, får du häva köpet om varan inte avlämnas inom en skälig tid efter det att du framställde kravet.
  6. VAROR SOM KUNDEN INTE HÄMTAR ELLER TAR EMOT
  6.1 EJ UTHÄMTADE VAROR I BUTIK
  Varor som Kunden själv ska hämta ut enligt avtal i vår butik ligger kvar för uthämtning i upp till 14 dagar efter det att Kunden aviserades om att varan finns tillgänglig för hämtning. Om Kunden därefter, trots påminnelser, låter bli att hämta varan och det uppkommer kostnader för Åsells Möbler Eftr AB att hantera varan förbehåller sig Åsells Möbler Eftr AB rätten att debitera Kunden för de faktiska kostnaderna att hantera den ej uthämtade varan. Minst 500kr.
  6.2 EJ UTLÖSTA PAKET
  Beställda varor som inte lösts ut av Kunden inom den tid som Kunden blivit aviserad om att varorna ska lösas ut returneras till Åsells Möbler Eftr AB. Åsells Möbler Eftr AB förbehåller sig rätten att debitera Kunden för returkostnaden till Åsells Möbler Eftr AB.
  6.3 EJ MOTTAGNA VAROR VID HEMLEVERANS
  Varor som inte tas emot av Kunden vid hemleverans returneras till Åsells Möbler eftr AB. Åsells Möbler eftr AB förbehåller sig rätten att debitera Kunden motsvarande de faktiska kostnaderna för returfrakten. Minst 500kr.
  7. ÅNGERRÄTT
  Vid köp av varor i vår E-handelsbutik,www.svenskahemskelleftea.se gäller reglerna om ångerrätt i enlighet med lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Du som är konsument har alltid rätt att ångra din beställning inom 14 dagar (ångerfristen) utan att du behöver ange något skäl. Ångerfristen börjar gälla det datum då du, eller någon annan person som du har angett för oss, tog emot varan. Om din beställning omfattar flera varor eller om varan består av flera delar börjar ångerfristen gälla det datum då du, eller någon annan person som du har angett för oss, tog emot den sista varan eller sista delen i din beställning.
  7.1 UNDANTAG FRÅN ÅNGERRÄTTEN
  Vid köp av varor som har tillverkats enligt dina anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel gäller inte ångerrätten. Det kan exempelvis gälla varor som är beställningsvaror, med vilket menas varor som vi normalt inte har i vårt sortiment och därför måste beställa. I samband med att du beställer en vara på www.svenskahemskelleftea.se som inte omfattas av ångerrätten får du klar och tydlig information om det innan du väljer att beställa varan.
  Ångerrätten gäller endast konsumentköp. Om du handlar i egenskap av näringsidkare påwww.svenskahemskelleftea.se så gäller inte ångerrätten eller annan konsumentskyddande lagstiftning. Med näringsidkare avses en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten.
  7.2 SÅ HÄR GÖR DU NÄR DU VILL ÅNGRA KÖPET
  Innan ångerfristen på 14 dagar har löpt ut ska du skicka ett klart och tydligt meddelande till oss om att du ångrat köpet via e-post till asells@svenskahem.se. Ange hur vi kan kontakta dig genom att lämna dina kontaktuppgifter i form av namn, adress, mobiltelefonnummer och e-postadress. Vi behöver också veta varans namn, ordernummer och betalningsreferens. Det går också bra att använda den standardiserade ångerblanketten som går att hämta på konsumentverkets webbplats: www.konsumentverket.se.
  7.3 SÅ HÄR RETURNERAR DU VARAN TILL OSS NÄR DU ÅNGRAT DIG
  När du ångrat köpet ska du skicka tillbaka varorna eller överlämna dem till oss utan oskäligt dröjsmål, dock inte senare än inom 14 dagar från det datum då du meddelade oss att du ångrade köpet. Har vi åtagit oss att hämta varan hos dig så gäller det.
  Innan du returnerar varan, kontakta oss via e-post till asells@svenskahem.se eller via telefon: 0910-17050.
  Vi löser inte ut returnerade varor som skickats mot postförskott.
  7.4 ANSVARET FÖR VARANS SKICK
  Du ansvarar för varans skick efter det att du har tagit emot varan samt under hela returfrakten tillbaka till oss, till och med att vi har tagit emot varan. Det är därför viktigt att du skickar tillbaka varan väl emballerad och i sitt originalemballage. Tänk på att förpacka varan ordentligt.
  7.4.1 ERSÄTTNING FÖR ATT VARAN MINSKAT I VÄRDE
  Varan får inte vara använd när den returneras. Du får undersöka varan för att fastställa varans egenskaper och funktion. Om det skulle visa sig när vi fått tillbaka varan att den har minskat i värde till följd av att du har hanterat varan i större omfattning än som varit nödvändig för att fastställa varans funktion och egenskaper har vi rätt att kräva ersättning av dig för värdeminskningen. Vi gör då ett värdeminskningsavdrag på återbetalningen.
  7.5 ÅTERBETALNING VID ÅNGERRÄTT
  När du ångrat ditt köp betalar vi tillbaka det belopp som du har betalat för varan inklusive kostnaden för leveranskostnaden (fraktkostnad). För det fall att du har valt ett annat dyrare leveranssätt än den standardleverans som vi erbjuder ersätter vi inte dig för denna extra kostnad.
  Du ska ersätta oss för eventuell värdeminskning av varan i den mån varan har minskat i värde till följd av att du har hanterat den i större omfattning än vad som varit nödvändigt för att fastställa varans egenskaper eller funktion. Denna värdeminskning har vi rätt att dra av från den summa vi ska återbetala till dig (värdeminskningsavdrag).
  Återbetalning kommer att ske snarast dock senast 14 dagar från och med det datum då vi tog emot ditt meddelande om att du ångrat köpet. Vi har dock rätt att vänta med återbetalningen tills vi har tagit emot varan eller att du har visat att varan har sänts tillbaka till oss.
  Återbetalning kommer att ske via det betalningsalternativ som du valde vid betalningen om inte annat överenskommits.
  7.6 KOSTNADER FÖR RETURFRAKTEN VID ÅNGERRÄTT
  När du utnyttjar ångerrätten och ska returnera varan till oss så är det du som betalar och står för kostnaden att returnera varan till oss. Har vi åtagit oss att stå för returkostnaden gäller detta.
  Vid skrymmande varor som inte kan skickas med post beräknas fraktkostnaderna minst uppgå till minst 500 kronor per kubik. Innan du returnerar varan, kontakta oss via e-post till asells@svenskahem.se eller via telefon: 0910-17050.
  Vi löser inte ut varor mot postförskott.
  8. REKLAMATIONER OCH RETURER
  8.1 TRANSPORTSKADA
  Var noga med att kontrollera din vara direkt vid mottagandet. Eftersom transportskador kan gälla både synliga och dolda skador är det viktigt att du avemballerar och inspekterar emballage och dina varor noggrant om det finns några yttre eller inre skador på emballage, kartonger eller annan förpackning som varorna är förpackade i.
  8.2 SÅ HÄR ANMÄLER DU TRANSPORTSKADOR
  Transportskador ska noteras på fraktsedel i samband med att varan kvitteras. Kontakta oss omedelbart om emballage och/eller varan är skadad på följande e-postadress: asells@svenskahem.se
  Observera att en notering av yttre skada måste noteras på fraktbolagets fraktsedel i samband med att leverans och kvittens sker. Be chauffören att även göra en notering om skadan på din kopia av fraktsedeln. Var noga med att spara fraktsedlar och ha dem tillgängliga vid skadeanmälan. För att vi ska kunna hantera ditt ärende så snabbt som möjligt behöver du lämna ditt ordernummer.
  Du får inte använda den skadade produkten och var noga med att behålla originalemballage.
  Komplettera din skadeanmälan med fotografier för att vi på ett bättre sätt ska kunna hjälpa dig.
  8.3 REKLAMATION VID FEL PÅ VARAN
  Om det är fel på varan har du som konsument rätt att reklamera varan inom 3 år från det att du tog emot varan (reklamationsfrist) i enlighet med konsumentköplagens (1990:932) regler.
  8.4 SÅ HÄR REKLAMERAR DU
  Om det är fel på varan ska du meddela oss om vilket fel det är på varan (reklamation) inom skälig tid efter det att du märkte felet eller borde ha märkt felet. Ett meddelande som lämnas inom två månader efter det att du upptäckte felet ska alltid anses ha lämnats i rätt tid. Ange varans namn samt service- eller ordernummer. För att underlätta reklamationshanteringen bifoga kvitto och bilder på den felaktiga varan. Kontakta oss så får du veta mer. Skicka dina bilder till följande e-postadress: asells@svenskahem.se
  Reklamationen lämnas till oss via e-post, asells@svenskahem.se. Ange namn och adressuppgifter samt e-postadress där vi kan nå dig.
  8.5 VÅRA RUTINER VID REKLAMATIONER
  När vi tagit emot din reklamation skapas ett reklamationsärende. Ärendet påbörjas omgående.
  Om vi bedömer att varan är felaktig enligt reglerna i konsumentköplagen kommer reklamationen att godkännas av oss, vilket leder till att vi väljer att antingen leverera en ny vara eller reparera varan alternativt utbetalar vi en ersättning om inte något av dessa alternativ är möjliga. Om vi bedömer att varan inte är felaktig enligt reglerna i konsumentköplagen kommer reklamationen att avslås.
  Kontakta alltid vår kundtjänst för närmare detaljer om hur du ska gå tillväga innan du returnerar den felaktiga varan till oss. Vi löser inte ut varor mot postförskott. Vi ersätter dig alltid för nödvändiga fraktkostnader för transport av den reklamerade varan till oss förutsatt att vi har bedömt att det är en godkänd reklamation.
  Om vi ska leverera en ny vara till dig står vi för fraktkostnaden av den nya varan till dig.
  9. GARANTIER
  Endast i de fall som tillverkaren har lämnat en garanti för varan så framgår det av produktinformationen i vår E-handelsbutik.
  10. TVIST UTANFÖR DOMSTOL
  Om du inte nöjd med vårt beslut har du som konsument möjlighet att få ditt reklamationsärende prövat av Allmänna reklamationsnämnden, läs mer på www.arn.se. Du kan också få råd hos kommunernas konsumentvägledare och hos Konsumentverket, www.konsumentverket.se.
  Åsells Möbler Eftr AB följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.
  11. FORCE MAJEURE
  Åsells Möbler Eftr AB ansvarar inte för skada eller förseningar som beror på extra ordinära omständigheter eller händelser som står utanför vår kontroll såsom krig, strejk, naturkatastrofer eller andra, force majeure liknande händelser, förseningar hos leverantörer på grund av sådana uppräknade omständigheter, vars verkningar vi inte rimligen hade kunnat undvika eller övervinna utan ekonomiska förluster. Åsells Möbler Eftr AB åtar sig att meddela våra kunder när en sådan omständighet inträffar. Om en sådan händelse inträffar har Åsells Möbler Eftr AB och du som kund rätt att frånträda Avtalet med omedelbar verkan utan krav på ersättning eller skadestånd från den andra parten.
  12. TILLÄMPLIG LAG
  Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras av svensk domstol.
  Fastställda av Åsells Möbler Eftr AB 2021-02-10
  Åsells Möbler eftr AB/Svenska Hem Skellefteå
  TFN: 0910-17050
  ÅSELLS@SVENSKAHEM.SE
  SVENSKA HEM - Åsells Möbler, Skellefteå
  Gymnasievägen 4
  931 57  SKELLEFTEÅ
  Tel: +46 910 17050
  asells@svenskahem.se